Skip to main content

Blog o klimatyzacji - polecane modele, firmy, rankingi

Czy montaż klimatyzacji w bloku wymaga zgłoszenia?

Komfort cieplny staje się coraz istotniejszym aspektem użytkowania lokali. Zapewnić go może m.in. montaż klimatyzacji. W przypadku domów jednorodzinnych nie jest to szczególnie skomplikowane przedsięwzięcie. Nieco inaczej przedstawia się kwestia instalacji takiego systemu w bloku lub kamienicy.

Jak przygotowac się do montażu klimatyzacji domowej w bloku?

Montaż klimatyzacji a korzystanie z części wspólnych budynku

Według obowiązującego prawa montaż klimatyzacji w mieszkaniu, które jest częścią budynku wielorodzinnego, przekracza standardowy zakres uprawnień posiadacza lokalu. W związku z tym do przeprowadzenia takich prac konieczne jest uzyskanie zgody spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. W szczególności jest ono niezbędne dla użytkowania części wspólnych budynku — w omawianym wypadku dotyczy to przede wszystkim elewacji i dachu, na których to standardowo montowane są elementy systemu klimatyzacyjnego.

Tryb uzyskania wspomnianej zgody powinien być uregulowany w statucie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli w dokumencie takim nie ma odpowiedniego zapisu, konieczne będzie zwrócenie się bezpośrednio do zarządcy budynku.

Dlaczego zarządca może odmówić nam udzielenia zgody na montaż klimatyzacji?

Oczywiście samo zwrócenie się z prośbą o udzielenie zgody na montaż klimatyzacji nie oznacza automatycznej aprobaty. Co więcej, administratorzy budynków zwykle mają spore opory przed wydaniem takiego pozwolenia — przyczyną odmowy może być na przykład:

  • możliwość zaburzenia estetyki budynku;
  • duża waga urządzeń klimatyzacyjnych i związana z nią obawa przed uszkodzeniem przez nie elewacji;
  • ochrona projektu budynku prawami autorskimi architekta;
  • ryzyko przekroczenia maksymalnej, dozwolonej dla całego bloku mocy umownej.

Montaż klimatyzacji jest też bardzo utrudniony w budynkach zabytkowych — w ich wypadku, oprócz zgody administracji, wymagane jest też uzyskanie zezwolenia konserwatora.

Czy można zamontować klimatyzację na balkonie w bloku?

Czy można zamontować klimatyzację na balkonie?

Sposobem, pozwalającym uniknąć wspomnianych wyżej problemów, mógłby być montaż elementów systemu klimatyzacji na balkonie — jest on uznawany za pomieszczenie pomocnicze lokalu mieszkalnego (nie jest więc częścią wspólną budynku). Niestety, Sąd Najwyższy wskazuje, że na montaż zewnętrznych części systemu klimatyzacyjnego na elewacji balkonu również należy uzyskać zgodę zarządcy, jeżeli tylko przeprowadzone prace wpływają na wygląd całego budynku (opinia Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 r., sygn. akt III CZP 10/08). Nie ma natomiast takiej konieczności, jeżeli urządzenia znajdą się na posadzce balkonu.

Jak zamontować klimatyzację w budynku wielorodzinnym?

Jeżeli wspólnota mieszkaniowa udzieliła nam zgody — pozostaje przeprowadzić prace montażowe. Warto przy tym zadbać, by:

  • urządzenia zostały wyposażone w specjalną podstawę, zapobiegającą przenoszeniu się drgań na mury budynku;
  • skropliny trafiały bezpośrednio do rynny lub kanalizacji (inną opcją jest montaż specjalnego zbiornika na nie, jednak wówczas trzeba dbać o jego systematyczne opróżnianie);
  • urządzenie miało moc dopasowaną do powierzchni obsługiwanego mieszkania.

Ważną kwestią jest też wybór systemu, który nie będzie generował nadmiernego hałasu. Pomiary głośności — na wniosek naszych sąsiadów lub wspólnoty mieszkaniowej — może przeprowadzić Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jeżeli okaże się, że przekroczone zostały normy, będziemy zobowiązani do demontażu (na własny koszt) całego systemu.

Montaż klimatyzatora w bloku - jakie formalności?

Spółdzielnia odmówiła zgody na montaż klimatyzacji — co robić?

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa odmówiła nam zgody na montaż klimatyzacji, przysługuje nam prawo odwołania się od tej decyzji. Możemy to zrobić na dwa sposoby:

  • skorzystać z tak zwanego postępowania wewnątrz spółdzielczego (regulacje, określające przebieg tej procedury, powinniśmy znaleźć w statucie spółdzielni);
  • zaskarżyć uchwałę spółdzielni do sądu.

Nie ma przy tym konieczności przeprowadzenia pierwszej z wymienionych procedur przed rozpoczęciem drugiej — postępowanie wewnątrz spółdzielcze jest fakultatywne.

 

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Dodaj pierwszy komentarz.